موضوع خبری
تعداد عناوین خبری
 
نمایش اشاره گر
نمایش منبع خبری
پس از انتخاب موضوع خبری و تنظیمات دلخواهتان دکمه تهیه اسکریپت را بزنید
نمونه اجرای کد جاوا اسکریپت برای اخبار گوناگون