یکشنبه 22 تیر - Sunday 12 July
موضوع خبری:
تعداد عناوین خبری:   تعداد عناوین خبری که مایلید در سایت شما نمایش داده شود
نمایش اشاره گر :
نمایش منبع خبری:

پس از انتخاب موضوع خبری و تنظیمات دلخواهتان دکمه تهیه اسکریپت را بزنید.

نمونه اجرای کد جاوا اسکریپت برای اخبار گوناگون: