المیادین: العبادی دوشنبه به تهران و آنکارا سفر می کند