فرستاده آمریکا در ائتلاف بین المللی با حیدر العبادی دیدار کرد