حیدر العبادی ازآغاز عملیات پاکسازی برخی مناطق در الانبار خبر داد