امنیت «جی ۲۰» را خودروهای زرهی و بالگردهای پلیس بر عهده گرفتند