تلاش ها برای نجات تروریست ها همزمان با پیشروی ارتش سوریه در حلب