پاکستان تسهیلات ویژه برای رانندگان کامیون‌ها در مرز افغانستان را لغو کرد