9 غیرنظامی در انفجار در ولایت هلمند جنوب افغانستان جان باختند