ابراز نگرانی ایران، روسیه و چین از تنش‌های مرزی پاکستان و هند