مقاومت فلسطین نیازمند حمایت های ایران است/ رژیم صهیونیستی باید اسرای فلسطینی را آزاد کند