سناریوهای ۳گانه ریاض و واشنگتن پس از «جاستا»/ چه کسی قربانی «عدالت در برابر حامیان تروریسم» خواهد شد؟