تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت واحدهای مسکونی جدید در کرانه باختری