سخنگوی وزارت خارجه کسب مقام سومی فوتسال جهان را تبریک گفت