پارلمان ترکیه مجوز عملیات نظامی ارتش در عراق و سوریه را تا 9 آبان تمدید کرد