اردوغان: ترکیه به پایان بازی بر سر عضویت در اتحادیه اروپا رسیده است