امارت هدف قرار گرفتن کشتی جنگی خود در باب المندب را تایید کرد