مجلس ترکیه بررسی تمدید مجوز عملیات برون مرزی ارتش این کشور را آغاز کرد