واکنش وزارت خارجه به اظهارات سخنگوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا