انفجار تروریستی در عدن یک کشته و دو زخمی به جا گذاشت