کاهش 800 میلیون دلاری ثروت غول املاک آمریکا طی یک سال اخیر