رئیس جمهوری قبرس: به ترکیه حق مداخله نظامی نمی دهیم