اختلاف نظر فرستاده سازمان ملل و آمریکا درباره حل بحران یمن