نظامی شدن دولت پلیسی در ایالات متحده/ احتمال کشته شدن مردم آمریکا توسط پلیس بیش از تروریست‌ها است