تداوم کاهش اختلاف ترامپ و کلینتون در ایالت‌های یازده‌گانه «خاکستری» + نمودار