کمک‌ها به افغانستان به اعمال اصلاحات در این کشور بستگی دارد