سازمان ملل: ۱۰۰ هزار غیرنظامی در یکی از شهرهای سودان جنوبی گیر افتاده‌اند