آمادگی‌ عراق و طرف‌های بین‌المللی برای عملیات سرنوشت‌ساز موصل