ترامپ: اوباما باید قول بدهد که کلینتون را عفو نکند