افغان‌ها لزوم حملات هند به مواضع تروریست‌ها در خاک پاکستان را درک می‌کنند