کشته شدن 5 نظامی در حمله هوایی آمریکا در غرب افغانستان