وزیردفاع آمریکا اظهارات رئیس جمهوری فیلیپین را نگران کننده خواند