رئیس سابق ارتش انگلیس:‌ باید به سربازانی که بی‌گناه مجازات شدند، غرامت داد