عملیات ارتش سوریه در جنوب دمشق علیه فتح الشام آغاز شد