ثبت بیومتریک اطلاعات بیش از 100 هزار پناهنده افغان در پاکستان