گزارش رسانه آمریکایی از افزایش چشمگیر قیمت نفت خام این کشور پس از توافق اوپک