دیدار ولیعهد عربستان و اردوغان با محوریت سوریه و عراق