واشنگتن: روسیه مخالفان میانه‌رو سوری را به سوی افراط‌گرایان سوق می‌دهد