آمریکا همه تلاش نظامی و سیاسی خود را برای توقف نبرد حلب انجام می‌دهد