مشاور اسد: آمریکا و شورای امنیت واقعیت‌های سوریه را مخفی می‌کنند