العبادی: عراق امروز متحدتر از هر زمان دیگری است/ وزاری جدید به زودی تعیین می‌شوند