انتقاد اردوغان از سند تاریخی لوزان، سرخط روزنامه های ترکیه / 10 مهر