رژیم صهیونیستی 20 میلیون دلار غرامت به ترکیه پرداخت کرد