تاکید معاون نخست وزیر ترکیه بر روابط با دولت سوریه