سقوط شاخص سهام بورس 100 لندن همزمان با کاهش قیمت نفت خام برنت