کشته شدن یک مقام امنیتی یمن به ضرب گلوله افراد ناشناس