سفیر روسیه در دمشق: به دنبال جایگزین توافق روسیه وآمریکا نیستیم