تحقیق در مورد تصادف مرگبار نیوجرسی ، سرخط رسانه های آمریکا 9 مهر ماه