سازمان بهداشت جهانی : 338 نفر در حلب کشته شدند/ درگیریها را متوقف کنید