جهاد اسلامی:حضور رهبران فلسطینی در تشییع جنازه پرز نشان دهنده جدایی آنها از مردم است