سازمان ملل هند و پاکستان را به خویشتن‌داری فراخواند